Bestek en meetstaat

Aan de hand van de uitvoeringsplannen wordt het bestek en/of de meetstaat voor het gebouw (woning, klein appartementsgebouw) in detail opgemaakt. Dit wordt opgemaakt volgens de codering van de VMSW of volgens de specifieke eisen van de klant. Indien gewenst wordt hieraan een raming gekoppeld. Het is ook mogelijk om deze dienst te combineren met het bouwkundig tekenwerk.

Werkwijze:

  • Startoverleg (uitleg doelstelling + input cruciale info)
  • Uitwerken bestek en/of meetstaat volgens de verkregen info (bij ontbrekende info terugkoppeling)
  • Afleveren eerste versie
  • Herwerken opmerkingen
  • Afleveren definitieve versie (digitaal of op papier)

Gratis offerte aanvragen.

 

%d bloggers liken dit: