Waarom schatter expert voor schatten onroerend goed bij nalatenschap?

Het onroerend goed is een belangrijk onderdeel van het vermogen bij het aangeven van nalatenschap en berekening van de erfbelasting. Het is dan ook van belang het onroerend goed correct te schatten. Sinds 2019 zijn hiervoor 3 mogelijkheden:

1/ zelf schatten

2/ Erkend schatter

3/ Schatting door Vlabel

Elk heeft zijn voor en nadelen, dit kan u op verschillende site lezen zoals http://www.notaris.be. Het schatten van een onroerend goed is niet eenvoudig. Het vraagt enige ervaring en kennis in de markt. Afhankelijk van welke optie je neemt heeft dit ook gevolgen voor de erfbelasting.

De schatting heeft namelijk een belangrijke invloed op de erfbelasting. Vanaf 250 000 euro dient er 27% erfbelasting betaald te worden (in rechte lijn en tussen partners). Hierdoor is een schattingsverschil in 10 000 euro omgerekend 2700 euro aan erfbelasing waard.  Dit wijst op het belang van een correcte schatting!

De schatting door een erkend schatter zal achteraf ook niet betwist worden door de Vlabel. Stel u verkoopt de geërfde woning binnen de 2 jaar toch voor een hoger bedrag dan de geschatte waarde. Dan heeft dit geen invloed op uw erfbelasting indien de schatting werd opgemaakt door een erkend schatter of door de Vlabel. Maar als u zelf een waarde had geschat, dan heeft dit wel gevolgen in de vorm van een boete.